• Specialist sinds 1948
  • 5.000+ verkooppunten
  • Nederlands design
  • Duurzaam materiaal
  • Gepassioneerd vakmanschap
Home » Fietsonderzoek: Nederlander tevreden over eigen fietsgedrag -maar minder over dat van anderen

Fietsonderzoek: Nederlander tevreden over eigen fietsgedrag -maar minder over dat van anderen

90% vindt telefoongebruik op de fiets gevaarlijk, maar ruim een derde maakt zich er zelf ook schuldig aan

Recent deden we een online peiling met de vraag: ‘voelen Nederlanders zich veilig op de fiets en vertonen zij zelf veilig fietsgedrag?’ Gelukkig voelt 90% van de mensen zich veilig op de fiets, al worden wielrenners, (vracht)auto’s en brommers wel als vervelend ervaren. Ruim 95% zegt zelf altijd veilig deel te nemen aan het verkeer. Daar staat tegenover dat 40% van de mensen van mening is dat andere Nederlanders over het algemeen niet zo veilig fietsen.  Ruim een derde van de mensen gebruikt de telefoon op de fiets, voornamelijk om muziek te luisteren en te navigeren.

Over het algemeen zijn de meeste (60% ) fietsritten die we maken functioneel, dus woon-werkverkeer en boodschappen doen. Slechts 10% van de mensen gebruikt de fiets alleen recreatief. Hierbij is wel een verschil te zien tussen mannen en vrouwen: 36% van de mannen gebruikt de fiets voornamelijk recreatief tegenover slechts 14% van de vrouwen.

Zelf tevreden

Vooral vrouwen vinden zichzelf veilige fietsers: 98% zegt een veilige fietser te zijn, tegenover 91% van de mannen. Op de vraag ‘bent u zelf een veilige fietser’ gaf 5% van de mensen uit een dorp toe dat niet altijd te zijn, van de stedelingen gaf niemand daar een negatief antwoord op al wist 1,5% het niet zeker.

Andere weggebruikers

Met het veiligheidsgevoel zit het wel goed, al zijn er nog wat verbeterpunten. Zo zou de aanleg van meer fietspaden wenselijk zijn en is het gedrag van andere verkeersdeelnemers soms hinderlijk. Bewoners van dorpen voelen zich vooral onveilig door wielrenners, bij stedelingen zorgen vooral brommers voor een verminderd gevoel van veiligheid. Vrouwen en mannen ervaren het gedrag van anderen ook anders: zo voelt 45% van de vrouwen, tegenover slechts 23% van de mannen, zich weleens onveilig door wielrenners. Wandelaars en het Openbaar Vervoer vormen vrijwel geen bedreiging voor het gevoel van veiligheid op de fiets.

 

Boodschappen en de laptop

Vrijwel alle respondenten gebruiken de fiets om boodschappen te doen. De boodschappen nemen zij mee in de fietstas- of mand of hangen zij aan het fietsstuur.  Gemiddeld neemt zo’n 60% ook weleens de laptop mee, die vaak in de rugzak gaat en soms in de fietstas. Gelukkig hangt slechts 3% de laptop aan het stuur. Hier is ook een verschil tussen dorp en stad: zo neemt 70% van mensen uit de stad de laptop mee op de fiets tegenover 50% van de mensen uit een dorp.

Muziekje luisteren

Bijna twee derde van de mensen gebruikt de telefoon (vrijwel) niet op de fiets. De mensen die dat wel doen, doen dat voornamelijk om muziek te luisteren (33%) en voor het navigeren (30%). Zo’n 17% van de mensen geeft toe weleens te bellen op de fiets. Appen en sms-en doet maar 11% van de respondenten.

Maar… wat vinden we daarvan?

Slechts 8% zegt het geen probleem te vinden dat mensen hun telefoon op de fiets gebruiken voor bellen, appen of internet. Bijna 90% wel: zij vinden het gevaarlijk en keuren het af, ondanks dat ze zich er zelf ook schuldig aan maken, zoals uit eerdere onderzoeksvragen blijkt. Zo rijdt zelfs de beste fietser zichzelf weleens in de wielen.

Meer nieuws